Unibep ma umowę na budowę osiedla w Warszawie

Unibep podpisał z Polskim Holdingiem Nieruchomości umowę na realizacją inwestycji deweloperskiej w Warszawie, o wartości około 65 mln zł netto.