ZUE zmodernizuje torowiska w Krakowie

Zarząd ZUE poifnormował w poniedziałek o podpisaniu umowy z Gminą Miejską Kraków na modernizację torowisk tramwajowych. Wartość kontraktu to 27,2 mln zł netto.