ZUE w tarapatach. Nie opublikuje raportów w terminie

Zarząd ZUE poinformował o zmianie terminu opublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości 28 marca.