ZUE odczuł poprawę koniunktury na rynku budownictwa kolejowego

Choć na rynku infrastruktury szynowej dopiero od połowy zeszłego roku obserwowaliśmy stopniową poprawę sytuacji, przełożyło  się  to na nasze  wyniki  finansowe.  W całym 2017  roku Grupa ZUE poprawiła wyniki na prawie wszystkich poziomach – komentuje wyniki prezes zarządu  Wiesław Nowak.