Znany producent farb z mniejszym zyskiem operacyjnym w 2018 r.

AkzoNobel, producent farb z siedzibą w Holandii, w 2018 r. miał skorygowany zysk operacyjny w wysokości 798 mln euro, podczas gdy w roku 2017 było to 905 mln euro. Na zmniejszenie zysku wpłynęły niekorzystne zmiany kursów walut, wyższe koszty surowców i niższe wolumeny, które nie zostały jeszcze w całości zrównoważone inicjatywami w zakresie cen i programami redukcji kosztów.