Zmiana w zarządzie Budimeksu

Cezary Mączka złożył wniosek o odwołanie ze składu zarządu Budimeksu. Jako powód podał zamiar kontynuowania kariery zawodowej na rynkach zagranicznych.