Wszystkie budynki z obowiązkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

– W centrach dużych miast powinno się egzekwować obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczych – uważa Ryszard Stefański z EWE Polska.