Wcześniej unikali finansowania OZE w Polsce. Teraz kładą na stół prawie pół miliarda

Liczymy, że uruchomienie w Polsce aukcyjnego systemu wsparcia OZE spowoduje pojawienie się w naszym portfelu polskich projektów z tego obszaru. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił specjalną linię kredytową o wartości 450 mln zł do finansowania w Polsce inwestycji w fotowoltaikę – mówi Piotr Michałowski, dyrektor Biura EBI w Warszawie.