Warszawskie wiadukty kolejowe zdały egzamin z prób obciążeniowych

12 sierpnia 2018 po raz pierwszy lokomotywy przejechały z prędkością 80 km/h przez wiadukty na linii obwodowej w Warszawie. Było to sprawdzanie obiektów, tzw. dynamiczne próby obciążeniowe. Potwierdzone zostały założenia, że wiadukty są przystosowane do obsługi cięższych składów (nacisk na oś 22,5 t) poruszających się z większą niż przed modernizacją prędkością rozkładową; było 40 km/h – będzie 80 km/h – poinformowały PKP PLK.