Trzy kolejne kraje przystąpią do strategicznego projektu. „Po raz pierwszy mówię to publicznie”

Po raz pierwszy mówię to publicznie, że Finlandia, Estonia i Łotwa chcą przystąpić do projektu via Carpatia, który w ten sposób znacznie wydłuży się daleko na północ. Stanie się ona drogą życia dla różnych innych połączeń komunikacyjnych. Z ministrami sąsiednich krajów rozmawiam też o realizacji projektu budowy kolei dużych prędkości – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.