Sześciomiliionowy kontrakt Wasko z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Wasko poinformowało o podpisaniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowy dotyczącej budowy obiektów radiokomunikacyjnych Przedbórz i Tarnobrzeg. Wartość umowy to w sumie ponad 6 mln złotych.