Spółka Zygmunta Solorza chce wybudować nowy blok gazowo-parowy

PAK CCGT, spółka zależna ZE PAK, w wyniku aukcji rynku mocy  na rok dostaw 2026 zawarła umowę mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 493 MW obowiązku mocowego. Tę moc ma dostarczać do systemu nowy blok gazowo-parowy. Do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez URE, co powinno nastąpić najpóźniej na początku stycznia 2022, umowa jest warunkowa.