Spółka Erbudu ma zlecenie na farmę wiatrową za prawie 123 mln zł

Konsorcjum firm PBDI z Torunia (spółka zależna Erbudu) i Electrum z Białegostoku otrzymało zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego, wybudowanie i przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo-Wschód o mocy 101,25 MW.