Sosnowiec wyłonił projektanta węzła trasy S1 „Klimontów”

Projektanta bezkolizyjnego węzła, łączącego w Sosnowcu trasę S1 z terenami inwestycyjnymi w rejonie dawnej kopalni piasku Maczki-Bór, wybrał lokalny samorząd, w porozumieniu z GDDKiA. Dyrekcja prowadzi też dwa inne przetargi na zaprojektowanie modernizacji trasy w tym mieście.