Słupy energetyczne będą znikać

Jednym ze sposobów unowocześniania sektora dystrybucji energii elektrycznej i zwiększania niezawodności dostaw energii jest zastępowanie napowietrznych linii energetycznych liniami kablowymi.