Skanska wybuduje obwodnicę

Spółka rozpoczęła prace związane z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki.