Są pozwolenia na budowę ok. 100 km gazociągu

Wojewoda podlaski wydał pozwolenia na budowę ok. 100 km gazociągu w Podlaskiem, który połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy.