Rośnie sieć farm fotowoltaicznych litewskiej grupy w Polsce

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia, z grupy Erbud, podpisało dziś kolejne umowy na budowę farm fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Modus Energy z siedzibą w Warszawie.