Remak lub Polimex mogą zastąpić Rafako w Tauronie

Pod znakiem zapytania stoi naprawa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Warta 6 mld zł inwestycja Taurona, choć już zakończona, przyniosła duże problemy. Co dalej? Są przynajmniej dwie firmy, które zamiast Rafako, obecnego wykonawcy, mogą dokończyć naprawę bloku.