Rafako z kontraktem za ponad 200 mln zł

Zarząd Rafako poinformował w piątek (15 lutego) o podpisaniu umowy z Gaz-Systemem na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Budowa tłoczni Kędzierzyn”. Wartość kontraktu to 207,5 mln zł brutto.