Rafako walczy o zamówienia

Rafako odnotowało przychody ze sprzedaży o ponad 405 mln zł niższe po 9 miesiącach 2021 roku. W tym czasie spółka wykazała stratę brutto w wysokości 48,2 mln zł oraz stratę netto na poziomie 6,6 mln zł.