Rafako uzgodniło warunki ugody z Tauronem ws. kontraktu w Jaworznie

Rafako uzgodniło warunki ugody ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.