Przejęcie na rynku żurawi wieżowych. Polski potentat rusza na zakupy

Firma Herkules złożyła wiążącą ofertę nabycia 100 proc. udziałów w Trinac Polska za kwotę 10 mln euro. Akwizycja zwiększyłaby zasoby sprzętowe żurawi wieżowych grupy Herkules o blisko 50 proc. Finansowanie transakcji mają stanowić środki własne oraz dług bankowy. Zgodnie z komunikatem oferta Herkulesa ważna jest do 20 września 2018 roku.