Prawie 250 mln zł na przebudowę linii kolejowej Padew Narodowa-Dębica

Prawie 250 mln zł kosztować będzie rewitalizacja linii kolejowej nr 25 odcinku Padew Narodowa–Mielec–Dębica. Na 32 kilometrowym odcinku przebudowanych zostanie kilka stacji oraz przystanków pasażerskich. Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie połączeń pasażerskich.