Prawie 100 km gazociągu wysokiego ciśnienia oddane do eksploatacji

Kolejny element Korytarza Północ – Południe, jednego z największych programów inwestycyjnych Gaz-Systemu, a mianowicie gazociąg wysokiego ciśnienia Strachocina – Pogórska Wola, został oddany do eksploatacji. Nowy gazociąg ma 97,4 km długości i łączy dwa węzły: niedawno oddany do eksploatacji w Strachocinie (gmina Sanok) oraz rozbudowany węzeł i tłocznię gazu w Pogórskiej Woli (gmina Skrzyszów).