Porr pozyskał pokaźny kontrakt hydrotechniczny

Urząd Morski w Gdyni zlecił firmie Porr wykonanie robót budowlanych związanych z projektem ochrony brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego.