Porr ma kolejowy kontrakt za ponad 0,6 mld zł

Spółka będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na tej kluczowej dla transportu towarowego trasie kolejowej. Wartość zlecenia to ponad 0,6 mld zł brutto.