Polskie Domy Drewniane bez Lasów Państwowych

Lasy Państwowe nie będą jednym z założycieli spółki Polskie Domy Drewniane – to efekt poprawek zgłoszonych podczas pierwszego czytania projektu ustawy powołującej tę spółkę. Projekt po zmianach zakłada, że spółkę będą tworzyć BOŚ oraz NFOŚiGW.