Polski przemysł materiałów budowlanych zagrożony. Mocny apel o pomoc

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowych i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej.