Polska spółka budowlana powoli pakuje manatki w Norwegii. Wkrótce decyzja

Ponieważ potencjalni inwestorzy w Norwegii z sektora infrastruktury transportowej wykazują „niską aktywność w ogłaszaniu postępowań przetargowych” i w konsekwencji brakuje „istotnej kontraktacji”, zarząd budowlanej spółki Torpol rozważa różne możliwości dalszego wykorzystywania aktywów norweskich i obecności na tym rynku. Wkrótce podejmie decyzję, czy ostatecznie się wycofa z tego rynku.