Poczta Polska gotowa do sprzedaży mieszkań

Poczta Polska wytypowała około 35 mieszkań, które mogłaby sprzedać lokatorom w budynkach, w których nie działają już urzędy pocztowe – poinformował doradca zarządu poczty ds. nieruchomości Wiesław Szczepański.