Po wielkim pożarze trwa odbudowa Nowej Białej

Pół roku po wielkim pożarze wsi Nowa Biała, dwie rodziny pogorzelców wprowadziły się do odbudowanych domów. Kolejne budynki czekają prace wykończeniowe; dwa nie są jeszcze przykryte, jeden jest na etapie parteru, a kolejny ma wykonane tylko fundamenty.