PLK ponownie wybierały najlepszą ofertę na projekt nowej linii w Małopolsce

PKP Polskie Lini Kolejowe wybrały w przetargu najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko w Małopolsce. Wybrano – podobnie jak w poprzednim postępowaniu – konsorcjum, którego liderem jest spółka Egis Rail.