PKP PLK zwiększy zakres modernizacji dolnośląskiej linii

O ponad 40 mln zł zostaną zwiększone nakłady na modernizację linii kolejowej na odcinku Grabowno Wielkie – granica woj. dolnośląskiego przed Zdunami. Cała kwota przeznaczona na modernizację to 155 mln zł, a dzięki dodatkowym środkom m.in. przebudowane zostaną perony i wymieniona sieć trakcyjna. Wykonawcą inwestycji jest spółka Torpol.