PGE i Ørsted uruchamiają ważny przetarg i zapowiadają kolejne

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji – poinformowały spółki.