Pali się czerwone światło, a my jedziemy do przodu. „Kiedyś nas rozliczą”

Jeżeli spojrzymy na Zielony Ład, europejską strategię mobilności czy ostatnio na pakiet Fit for 55, to w prawie w każdym z dokumentów mówi się o odciążeniu dróg.  Przez ostatnich pięć lat na drogach w Polsce przybyło 800 mln ton towarów, a na torach nic – alarmuje Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec, firmy produkującej materiały do budowy nawierzchni kolejowej.