Pakiet ważnych tematów. Powstaje agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wydarzenie w kwietniu, ale rzeczowy dialog rozpoczął się już teraz. Najważniejsze nurty tematyczne kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz rekomendacje dotyczące rosnącej roli tej ważnej debaty były przedmiotem spotkania Rady EEC.