Operatorzy z krajów bałtyckich i Polski chcą dofinansowania kluczowych inwestycji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) wnioskują wspólnie o dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji kluczowych dla bezpiecznej i stabilnej synchronizacji systemów elektroenergetycznych  państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej i desynchronizacji z rosyjskim systemem elektroenergetycznym – wynika z informacji podanych przez PSE.