Nowatorska umowa PKP PLK za prawie 150 mln zł

PKP PLK podpisały 21 sierpnia 2018 umowę na zabudowę między Poznaniem a Wronkami urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej. To kolejny etap modernizacji trasy z Poznania do Szczecina. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 148,7 mln zł netto. Roboty będzie wykonywać czeska firma AŽD Praha .