Nie jest najlepiej z polskimi mostami i wiaduktami

Z analizy NIK obejmującej lata 2012-2014 wynikało, że wskaźniki określające stan techniczny obiektów mostowych ogółem uległy podwyższeniu. Było to jednak głównie wynikiem przyrostu obiektów nowo wybudowanych. Natomiast wskaźniki dotyczące obiektów znajdujących się w stanie niepokojącym lub poniżej tego stanu nie uległy poprawie, co wskazywało na brak remontów części obiektów mostowych. Wyniki kontroli wskazywały na nieplanowanie i nieprzeznaczanie środków finansowych na remonty, w tym obiektów wymagających nawet pilnych zabiegów naprawczych – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.