Najważniejszy jest w Polsce transport „od drzwi do drzwi”

Podczas panelu „Strategia transportowa dla Polski” zapytano, jak rozmówcy widzą transport na koniec dnia lub w 2030 roku.