Modernizacja linii kolejowej Ełk-Giżycko ze wsparciem unijnych funduszy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP PLK S.A. podpisały umowę o dofinansowanie przebudowy oraz elektryfikacji mazurskiej trasy kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.