Mirbud z umową na budowę hali do remontu czołgów

Mirbud zawarł umowę na budowę hali remontowej do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2. Wartość kontraktu to 79,42 mln zł.