Miliony dofinansowania na OZE na Mazowszu

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja polegająca na instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Ciechanowie otrzyma blisko 8 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014–2020.