Magazynowanie energii coraz ważniejsze. Jest list intencyjny w sprawie nowych elektrowni szczytowo-pompowych

W Polsce powstaną nowe elektrownie szczytowo-pompowe, a już istniejące zostaną gruntownie zmodernizowane, co znacznie poprawi bilans energetyczny kraju. Wspólne działania na rzecz rozwoju takich magazynów energii podejmą Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz PGE. List intencyjny w tej sprawie 22 października 2021 w siedzibie resortu klimatu  podpisali szefowie podmiotów uczestniczących w inicjatywie: minister Michał Kurtyka, prezes Maciej Chorowski i wiceprezesi Paweł Śliwa i Paweł Cioch.