Lotnisko Chopina się rozrasta. Dostało ziemię od MON

Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie przekazania wojskowego terenu o powierzchni około 8,5 tysiąca metrów kwadratowych w dzierżawę Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” (PPL).