Libet ze stratami po trzech kwartałach

Libet wypracował przychody ze sprzedaży w kwocie 206,9 mln zł po trzech kwartałach 2021 roku. To oznacza wzrost o 22,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.