Krajowy Program Kolejowy bogatszy o kolejne miliardy

Wartość Krajowego Programu Kolejowego ma wzrosnąć o 4,3 mld zł, z czego 1,8 mld zł to dokapitalizowanie PKP PLK z budżetu państwa, a 2,5 mld to dodatkowy kredyt EBI – wynika z projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku.