Kontrakt na inwestycję w Elektrowni Opole podpisany

Elektrownia Opole, oddział PGE GiEK, podpisała z konsorcjum firm Elemont i Armański kontrakt na „zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin bloków 1-4”.