Konsorcjum Izostalu sprzeda rury za 116 mln zł

Spółka Izostal, jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzi także Stalprofil, poinformowała o podpisaniu umowy częściowej z Gaz-Systemem na dostawę rur stalowych o wartości ponad 116 mln zł netto.